کل ویدئوها تاکنون: ۴۰۵۸۵۳۱ ویدئو

دعوت از نامزدهای انتخابات شورای کلانشهر اهواز

برنامه مثبت چالش با برگزاری مناظرهدر جهت شفافیت و ترویج روشنگری از تمامی نامزدهای انتخابات شورای کلانشهر اهوازدعوت بعمل می آورد. دعوت از نامزدهای انتخابات شورای کلانشهر اهواز