کل ویدئوها تاکنون: ۴۰۵۷۵۵۶ ویدئو

کرمان به شور و هیجان نیاز دارد

دکتر محمد مهدی عرب نژاد از نیاز جدی کرمان و جامعه کرمان به نشاط و تفریح می گوید.راهکارهای بسیار ساده و کم هزینه ای برای رفع ایجاد این فضا ها وجود دارد. کرمان به شور و هیجان نیاز دارد