کل ویدئوها تاکنون: ۴۰۵۷۵۵۶ ویدئو

بخش اول مصاحبه با مجتبی حیدری

«ویژه برنامه انتخاباتی رسانه اتاق خبر ماسال» ویژه برنامه انتخاب از استودیو ویژه انتخاباتی #اتاق_خبر_ماسالحیدری : از مشکلات این شهر رنج میبرم ، مردم را وارد میدان کنیم و به عمل گرایی برسیم ، جلسات شورای شهر باید شفاف باشد ، قرارداد مجتمع تجاری شهرداری باید منتشر شوداین مصاحبه جذاب