کل ویدئوها تاکنون: ۴۰۵۷۸۷۸ ویدئو

برآورد استراتژیک 11

برآورد استراتژیک 11 روند افزایش جمعیت ادیان گوناگون در کشور کانادا از سال 1950 تا 2100 میلادی اسلام پس از مسیحیت با بیشترین جمعیت، دین دوم کانادا محسوب می شود. اخبار استراتژیک برآورد استراتژیک 11