کل ویدئوها تاکنون: ۴۰۵۷۱۲۵ ویدئو

# بخش دوم مصاحبه با مجتبی حیدری

«ویژه برنامه انتخاباتی رسانه اتاق خبر ماسال» ویژه برنامه انتخاب از استودیو ویژه انتخاباتی #اتاق_خبر_ماسال#اولین_اقدام آقای حیدری در صورت عضویت در شورای شهر ماسال چیست ؟ملاک انتخاب #شهردار از نظر مجتبی حیدری این مصاحبه جذاب را از دست ندهیدمجری: علی مرادنیاکاری از کار گروه انتخابات