کل ویدئوها تاکنون: ۴۰۵۸۵۴۰ ویدئو

میکروسکوپ های رامان در آزمایشگاه گوهر شناسی

اداره روابط عمومی دانشگاه شهید بهشتی را در رسانه ها دنبال کنیدتلگرام : t.me/sbu_officialاینستاگرام: sbu_proffice@وبسایت: https://sbu.ac.ir میکروسکوپ های رامان در آزمایشگاه گوهر شناسی