کل ویدئوها تاکنون: ۴۰۵۸۳۴۰ ویدئو

باغ تُرشیزی سبزوار، یادگار دوره قاجار

باغ تُرشیزی سبزوار در جنوب محور سبزوار - مشهد قرار گرفته. قدمت این باغ به دوران قاجار برمی گردد که توسط سالار پیروز خان در روستای باغان این شهرستان ساخته شده. این باغ بعدها به خاندان تُرشیزی رسید. باغ تُرشیزی سبزوار، یادگار دوره قاجار

تازه ترین ویدئوها

خورشت آلو اسفناج
 • ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
 • ۰۰:۰۰:۳۸

خورشت آلو اسفناج

کالباس خونگی_پارت اول
 • ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
 • ۰۰:۰۱:۰۰

کالباس خونگی_پارت اول

کالباس خونگی_پارت دوم
 • ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
 • ۰۰:۰۱:۰۰

کالباس خونگی_پارت دوم

کالباس خونگی_پارت سوم
 • ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
 • ۰۰:۰۰:۵۷

کالباس خونگی_پارت سوم

آموزش بنیه مرغ
 • ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
 • ۰۰:۰۰:۵۷

آموزش بنیه مرغ

برنج خوش پخت درجه یک شمال
 • ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
 • ۰۰:۰۰:۱۴

برنج خوش پخت درجه یک شمال

کیک اسفنجی
 • ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
 • ۰۰:۰۶:۵۷

کیک اسفنجی

کباب مرغ
 • ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
 • ۰۰:۰۱:۲۰

کباب مرغ

کیک مردانه
 • ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
 • ۰۰:۰۰:۱۰

کیک مردانه

دلمه _ دلمه برگ کلم
 • ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
 • ۰۰:۰۴:۲۹

دلمه _ دلمه برگ کلم