کل ویدئوها تاکنون: ۳۹۸۰۲۱۸ ویدئو

مامانباباچراازآرمیبودنمنبدتونمیاد؟:-sadmood-BTS-Bangtan-Army-نیوادیت

بخدا‌این‌ادیتو‌ک‌میبینی‌2‌ساعت‌سرش‌وق‌گزاشم‌‌حالا‌ت‌ع‌ی‌ثانیه‌فالو‌م‌‌دریق‌میکنی؟:)مرسی‌ممبر‌گیان مامانباباچراازآرمیبودنمنبدتونمیاد؟:-sadmood-BTS-Bangtan-Army-نیوادیت

پر بازدیدترین ویدئوها در 48 ساعت گذشته

داغترین ویدئوها در هفته ای که گذشت