کل ویدئوها تاکنون: ۳۹۸۰۲۱۸ ویدئو

تا آخر تیرماه به تولید صنعتی واکسن داخلی خواهیم رسید

همچنان معتقدیم تا پایان سال همه گروه‌های هدف را واکسینه خواهیم کرد تا آخر تیرماه به تولید صنعتی واکسن داخلی خواهیم رسید

پر بازدیدترین ویدئوها در 48 ساعت گذشته

داغترین ویدئوها در هفته ای که گذشت