کل ویدئوها تاکنون: ۳۹۸۰۲۱۸ ویدئو

علل عقب ماندگی جویم از زبان کرامت اله تقوی پژوهشگر جویمی_1381 خورشیدی

در این ویدیو کرامت اله تقوی پژوهشگر جویمی به بیان عوامل عقب ماندگی شهر و بخش جویم می پردازد.این ویدیو در فروردین ماه 1381 در کنار چشمه منال جویم ضبط شده است. علل عقب ماندگی جویم از زبان کرامت اله تقوی پژوهشگر جویمی_1381 خورشیدی

پر بازدیدترین ویدئوها در 48 ساعت گذشته

داغترین ویدئوها در هفته ای که گذشت