کل ویدئوها تاکنون: ۳۹۸۰۲۱۸ ویدئو

قهرمانی کومانچی - دور 8 از هفته 15 - پنج شنبه فصل بهار گنبد کاووس 1394

اسب کومانچی با چابکسواری پیمان قلرعطا و مالکیت رسول و امیر حوریه میرزاعلی توانست در دور 8 هفته 15 - پنج شنبه فصل بهار گنبد کاووس 1394، عنوان قهرمانی را کسب نماید.اسب های حامی و کینگ کیا به ترتیب در جایگاه دوم و سوم قرار گرفتند. .asbdavani.org قهرمانی کومانچی - دور 8 از هفته 15 -

پر بازدیدترین ویدئوها در 48 ساعت گذشته

داغترین ویدئوها در هفته ای که گذشت