کل ویدئوها تاکنون: ۳۹۸۰۲۱۸ ویدئو

کلن 0-2 بایرن مونیخ بوندس لیگا 1984-5

سوپرگل ماتیوس به تونی شوماخر کلن 0-2 بایرن مونیخ بوندس لیگا 1984-5

پر بازدیدترین ویدئوها در 48 ساعت گذشته

داغترین ویدئوها در هفته ای که گذشت