کل ویدئوها تاکنون: ۳۹۸۰۲۱۸ ویدئو

رینیت آلرژیک

آقای 35 ساله به علت رینیت آلرژیک یا آلرژی بینی، عطسه زیاد و گرفتگی بینی از استان مازندران به مطب ما مراجعه کردند.ایشان به خصوص صبح ها بعد از بیدار شدن از خواب بسیار عطسه می کردند و حدود 20 سال با این مشکل درگیر بودند. در طی این مدت به متخصصان مختلف مراجعه کرده و داروهای زیادی مصر

پر بازدیدترین ویدئوها در 48 ساعت گذشته

داغترین ویدئوها در هفته ای که گذشت