کل ویدئوها تاکنون: ۳۹۸۰۲۱۸ ویدئو

تحریر با خودکار شعر زیبایی از استاد فریدون مشیری با خط محمد ابراهیمی جویباری

پرواز آفتاب و نسیم و پرنده را می دانمو صفای دلاویز دشت رااما ، من این میانپرواز لحظه ها را افسوس می خورم پرواز این پرنده ی بی بازگشت را تحریر با خودکار شعر زیبایی از استاد فریدون مشیری با خط محمد ابراهیمی جویباری

پر بازدیدترین ویدئوها در 48 ساعت گذشته

داغترین ویدئوها در هفته ای که گذشت