کل ویدئوها تاکنون: ۳۹۸۰۲۱۸ ویدئو

رییسی: زمان رسیدگی به پرونده ها در دادگاه ها مناسب تر شده است

آبت الله رییسی: زمان رسیدگی به پرونده ها در دادگاه ها مناسب تر شده اما باز هم باید در این ارتباط گام برداشته شود/نسبت به کاهش ورودی پرونده ها به دادگستری ها توفیقات خوبی حاصل شده است اما به این قانع نیستیم/به زندان و زندانیان توجه شده است که باید گام های برتر و بهتری برداشته شود.

پر بازدیدترین ویدئوها در 48 ساعت گذشته

داغترین ویدئوها در هفته ای که گذشت