کل ویدئوها تاکنون: ۳۹۸۰۲۱۸ ویدئو

تشویق خانواده آمریکایی به سوزاندن ماسک!!

والدین در شهری در ایالت آیداهو، فرزندان خود را به سوزاندن ماسک ها تشویق می کنند. این درحالی است که در همین ایالت، از نزدیک به یک چهارم افرادی که تست داده بودند، ویروس کرونا داشته اند. تشویق خانواده آمریکایی به سوزاندن ماسک!!

پر بازدیدترین ویدئوها در 48 ساعت گذشته

داغترین ویدئوها در هفته ای که گذشت