کل ویدئوها تاکنون: ۳۹۸۰۲۱۸ ویدئو

انقراض های بزرگ زمین به همراه انقراض ششم

حیات در طول تاریخ زمین دست‌خوش تغییرات زیادی بوده است به طوری که در برخی موارد گاهی رو به نابودی رفته است .در ابتدا 5 انقراض بزرگ روی زمین را مشاهده میکنید و در ادامه خواهید دید که انسان ها چگونه انقراض ششم را رقم میزنند انقراض های بزرگ زمین به همراه انقراض ششم

پر بازدیدترین ویدئوها در 48 ساعت گذشته

داغترین ویدئوها در هفته ای که گذشت