کل ویدئوها تاکنون: ۳۹۸۰۲۱۸ ویدئو

رفتار های واکنشی ایران مقابل جو بایدن

ساده لوحی یا خیانت رفتار های واکنشی ایران مقابل جو بایدن

پر بازدیدترین ویدئوها در 48 ساعت گذشته

داغترین ویدئوها در هفته ای که گذشت