کل ویدئوها تاکنون: ۳۹۸۰۲۱۸ ویدئو

بخشی از سخنرانی دکتر حجت الله ایوبی در دومین کنگره بین المللی جندی شاپور

بخشی از سخنرانی دکتر حجت الله ایوبی در دومین کنگره بین المللی جندی شاپور

پر بازدیدترین ویدئوها در 48 ساعت گذشته

داغترین ویدئوها در هفته ای که گذشت