کل ویدئوها تاکنون: ۳۹۸۰۲۲۰ ویدئو

بخشی از سخنرانی دکتر محمد فرهادی در دومین کنگره بین المللی جندی شاپور

بخشی از سخنرانی دکتر محمد فرهادی در دومین کنگره بین المللی جندی شاپور

پر بازدیدترین ویدئوها در 48 ساعت گذشته

داغترین ویدئوها در هفته ای که گذشت