کل ویدئوها تاکنون: ۳۹۸۰۲۱۸ ویدئو

من دینامیتم

- کتاب با کودکی نیچه آغاز نمی شود- این کتاب، رمان مستندی است ترکیبی از فلسفه و زندگی شخصی نیچه- نشان صلیب »چنین گفت زرتشت»، نمادی از تثلیث نیچه، لوسامه و پال ری است- سبک نگارشی نیچه ناشی از وضعیت بیماری وی است- نیچه در ایران، بد فهمیده شده است- مسیح اگر بیش تر زنده می ماند اولین

پر بازدیدترین ویدئوها در 48 ساعت گذشته

داغترین ویدئوها در هفته ای که گذشت