کل ویدئوها تاکنون: ۳۹۸۰۲۱۸ ویدئو

تمرینات شناگران

تمرینات با وزنه یا مقاومیت یکی از مهمترین بخش های بدنسازی هر ورزشی میباشد که باعث افزایش قدرت و توان و همچنین سرعت عملکرد ورزشی میباشد. هدف مجموعه مکمل من اطلاع رسانی علوم ورزشی و افزایش اگاهی شما عزیزان مربی و ورزشکار میباشد تمرینات شناگران

پر بازدیدترین ویدئوها در 48 ساعت گذشته

داغترین ویدئوها در هفته ای که گذشت