کل ویدئوها تاکنون: ۳۹۸۰۲۱۸ ویدئو

حامیان ششمین همایش ملی فضای مجازی پاک

بزرگترین عرصه چالشی حکومتها در دهه حاضر را چالش مواجه با فضای مجازی و تبعات پیرامونی آن دانسته اند. با ظهور و فراگیری این فضای جدید، دگرگونی های شگرفی در حوزه های فرهنگی، اجتماعی، تکنولوژیکی، اقتصادی و سیاسی رخ داده است که روز به روز بر اهمیت آن می افزاید. هرچند در دو دهه گذشته،

پر بازدیدترین ویدئوها در 48 ساعت گذشته

داغترین ویدئوها در هفته ای که گذشت