کل ویدئوها تاکنون: ۳۹۸۰۲۱۸ ویدئو

تورتهرانگردیمیدان جلالیهپارکلالهمحل مسابقات خر سواری تهرانی ها

تور تهرانگردی بلوار کشاورز(الیزابت)را در سال 98 برای اولین بار برگزار کردیم.به پارک‌فرح ؛پارک‌لاله فعلی رسیدیم.میدان جلالیه نام قدیم این پارک‌بود که مخل سان و رژه نظامیان در زمان رضاشاه بوداین میدان محل مسابقات جذاب خرسواری تهرانی ها بودوخیلی از تهرانیها منتظر بودند که روز جمعه ف

پر بازدیدترین ویدئوها در 48 ساعت گذشته

داغترین ویدئوها در هفته ای که گذشت