کل ویدئوها تاکنون: ۳۹۸۰۲۱۸ ویدئو

ناگفته های روزهای سخت کرونا از زبان دکتر طبرسی

گفت و گو با دکتر پیام طبرسی استاد گروه عفونی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، رئیس مرکز تحقیقات سل بالینی و اپیدمیولوژی و معاون آموزشی مرکز تحقیقات سل و بیماری‌های ریوی بیمارستان مسیح دانشوری ناگفته های روزهای سخت کرونا از زبان دکتر طبرسی

پر بازدیدترین ویدئوها در 48 ساعت گذشته

داغترین ویدئوها در هفته ای که گذشت