کل ویدئوها تاکنون: ۳۹۸۰۲۱۸ ویدئو

در متناسب سازی حقوق بازنشستگان نباید تبعیض باشد

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: قانون نباید تبعیض ایجاد کند فرقی میان بازنشسته تامین اجتماعی وکشوری و لشکری نیست همه شهروند این کشور هستند. متناسب سازی حقوق باید برای بازنشستگان تامین اجتماعی انجام شود. در متناسب سازی حقوق بازنشستگان نباید تبعیض باشد

پر بازدیدترین ویدئوها در 48 ساعت گذشته

داغترین ویدئوها در هفته ای که گذشت