کل ویدئوها تاکنون: ۳۹۸۰۲۱۸ ویدئو

گاوچاه ورزنه؛ گاوی که فقط با حرف صاحبش آب می کشه

درسفرمان به ورزنه با گاوچاه حاج ابراهیم آشنا شدیم که گاوی تربیت کرده برای آب از چاه کشیدن که فقط حرف صاحبش گوش میده اونم به هر زبان زنده دنیا گاوچاه ورزنه؛ گاوی که فقط با حرف صاحبش آب می کشه

پر بازدیدترین ویدئوها در 48 ساعت گذشته

داغترین ویدئوها در هفته ای که گذشت