کل ویدئوها تاکنون: ۳۹۸۰۲۱۸ ویدئو

ازدحام دانشجویان در دانشگاهی در بولیوی باعث مرگ 5 نفر شد

دستکم 5 دانشجو کشته شده و 3 دانشجو نیز به شدت زخمی شدند، پس از آنکه در اثر شکستن نرده ها از طبقه پنجم دانشگاهی در بولیوی به پایین سقوط کردند.

پر بازدیدترین ویدئوها در 48 ساعت گذشته

داغترین ویدئوها در هفته ای که گذشت