کل ویدئوها تاکنون: ۳۹۸۰۲۱۸ ویدئو

متناسب سازی حقوق بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی از همین ماه اجرایی میشود

مدیر سازمان تامین اجتماعی: متناسب سازی حقوق بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی از همین ماه اجرایی می‌شود.: پایگاه خبری نیک رو :www.nikru.ir متناسب سازی حقوق بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی از همین ماه اجرایی میشود

پر بازدیدترین ویدئوها در 48 ساعت گذشته

داغترین ویدئوها در هفته ای که گذشت