کل ویدئوها تاکنون: ۳۹۸۰۲۱۸ ویدئو

قیچی قالی بافی

در این ویدیو ، با قیچی قالی بافی آشنا می شویم. قیچی لبه دار مخصوص قالی بافی ساخته می شود. این پندار که این قیچی مخصوص قالی های فارسی باف می باشد ، اشتباه است. این قیچی با لبه هایی به ارتفاع مختلف ساخته می شود. که از ظریف ترین قالی های ابریشمی ، تا درشت بافت ترین قالی های پشمی را

پر بازدیدترین ویدئوها در 48 ساعت گذشته

داغترین ویدئوها در هفته ای که گذشت