کل ویدئوها تاکنون: ۳۹۸۰۲۱۸ ویدئو

سراوان مرکزِ بوسه ی خورشید:شعری از محمدعیسی عبدالصمد کوهکی

سراوان را بایدست زودتر شما دیدسراوان مرکزِ بوسه ی خورشیدسراوان با صفا جاییست ای یارانجَه دارد دیدنی اوی بی شمارانبه سراوان زودتری پایی گذاریدببینید که چقدرش دوست داریدگوید این کوهکی عیسی خدا رابکُن خُرَّم مدام این شهرِ ما راچنین دانم که تو مُنجی خدایینجاتش دِه زِ هَر درد و بلاییم

پر بازدیدترین ویدئوها در 48 ساعت گذشته

داغترین ویدئوها در هفته ای که گذشت