کل ویدئوها تاکنون: ۳۹۸۰۲۱۸ ویدئو

10 عدد از دانشمندان مشهور که خیلی اسمشون رو می شنویم! نبینی ضرر کردی

دانشمندان خاص 10 عدد از دانشمندان مشهور که خیلی اسمشون رو می شنویم! نبینی ضرر کردی

پر بازدیدترین ویدئوها در 48 ساعت گذشته

داغترین ویدئوها در هفته ای که گذشت