کل ویدئوها تاکنون: ۳۹۸۰۲۱۸ ویدئو

تحریم ها ایران را به سوی اقتصاد غیر نفتی سوق میدهد

کلاوسون، از طراحان تحریم های ایران و مدیر تحقیقات انستیتو واشنگتن:تحریم ها اقتصاد ایران را به سمت غیرنفتی شدن برده/هر چه اقتصاد ایران از نفت فاصله بگیرد تحریم آن سخت تر شده و حمایت بین المللی از تحریم کمتر می‌شود...!قابلیت های موشکی و پهپادی ایران تهدیدی حیاتی برای دشمنان این کشو

پر بازدیدترین ویدئوها در 48 ساعت گذشته

داغترین ویدئوها در هفته ای که گذشت