کل ویدئوها تاکنون: ۳۹۸۰۲۲۰ ویدئو

سلاح رادیواکتیو پیشرفته_پروفسور کرمی

5جی بخشی از صحبتهای دکتر علی کرمی درباره: سلاح رادیواکتیو پیشرفته با امواج مایکروویو سلاح رادیواکتیو پیشرفته_پروفسور کرمی

پر بازدیدترین ویدئوها در 48 ساعت گذشته

داغترین ویدئوها در هفته ای که گذشت