کل ویدئوها تاکنون: ۳۹۸۰۲۱۸ ویدئو

کاربردهای ابزار شبیه ساز Geant4

توسط خانم دکتر اعظم ذبیحی از مرکز علم و فناوری اختر فیزیک، ورشو لهستان کاربردهای ابزار شبیه ساز Geant4

پر بازدیدترین ویدئوها در 48 ساعت گذشته

داغترین ویدئوها در هفته ای که گذشت