کل ویدئوها تاکنون: ۳۹۸۰۲۱۸ ویدئو

آیت الله دکترسیدحسن ضیاییکروناچینی-شبکه آفتاب سلامت.

شبکه آفتاب سلامت.
آیت الله دکترسیدحسن ضیایی(تخصص:طب سنتی واسلامی).
موضوع:کرونا چینی. آیت الله دکترسیدحسن ضیاییکروناچینی-شبکه آفتاب سلامت.

پر بازدیدترین ویدئوها در 48 ساعت گذشته

داغترین ویدئوها در هفته ای که گذشت