کل ویدئوها تاکنون: ۳۹۸۰۲۱۸ ویدئو

ولایتفقیه در دیدگاه امام خمینی

آذر 1379دانشگاه صنعتی شریف تهران - نشست دانشجویی ولایتفقیه در دیدگاه امام خمینی

پر بازدیدترین ویدئوها در 48 ساعت گذشته

داغترین ویدئوها در هفته ای که گذشت