کل ویدئوها تاکنون: ۳۹۸۰۲۱۸ ویدئو

سخنرانی در باشگاه دیپلماتیک وزارت امور خارجه

مورخه هشتم اسفند 1399با رعایت کاملپروتکل های بهداشتی و فاصلهگذاریاجتماعی با حضور برترین های معماری، اساتید، متخصصان، مهندسان، معماران، طراحان و برترین برند جهان امانی لاکچری سخنرانی در باشگاه دیپلماتیک وزارت امور خارجه

پر بازدیدترین ویدئوها در 48 ساعت گذشته

داغترین ویدئوها در هفته ای که گذشت