کل ویدئوها تاکنون: ۳۹۸۰۲۱۸ ویدئو

دکلمه آسمان پر باران چشم هایم با صدای پارسا سلیمی

میان ماندن و نماندن فاصله تنها یک حرف ساده بوداز قول من به باران بی امان بگو :دل اگر دل باشد ،آب از اسیاب علاقه اش نمی افتدگذشته در چشمانم مانده استعبور ثانیه هایرد شده در تمام نگاه هایم مشهود است چشمانت را با شقاوت تمام به روی حقایق بستی.صبور میمانم و بی تفاوت میگذرم که نفهمی هن

پر بازدیدترین ویدئوها در 48 ساعت گذشته

داغترین ویدئوها در هفته ای که گذشت