کل ویدئوها تاکنون: ۳۹۸۰۲۱۸ ویدئو

آزادسازی معادن

رادیو ایران - 12 اسفند 99- 08:00 پ قبلا گزارشیداشتیم که وزیر صنعت و معدن مهلت یک ماهه ای را برای بهره برداری معادن و تعیین تکلیف معادن راکد کشور داده و اعلام کرده بود که در غیر این صورت پروانه بهره برداری این معادن ابطال و آنها پس گرفته می شوند. اما به تازگی اعلام کرده اند که قرا

پر بازدیدترین ویدئوها در 48 ساعت گذشته

داغترین ویدئوها در هفته ای که گذشت