کل ویدئوها تاکنون: ۳۹۸۰۲۱۸ ویدئو

اگر عدالت اجتماعی نباشد هدف اعلای دین یعنی تکامل انسانی بدست نخواهد آمد

سخنان رهبر انقلاب اگر عدالت اجتماعی نباشد هدف اعلای دین یعنی تکامل انسانی بدست نخواهد آمد

پر بازدیدترین ویدئوها در 48 ساعت گذشته

داغترین ویدئوها در هفته ای که گذشت