کل ویدئوها تاکنون: ۳۹۸۰۲۱۸ ویدئو

نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی

هوایار کنترل پیشروبهمن ماه 1399محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران..#هوایارکنترل.#نمایشگاهبینالمللی #نمایشگاهبینالمللیتهران #نمایشگاهنفتوگازایران #نمایشگاهنفت #نمایشگاهنفتگازپالایشپتروشیمی #هوایار #ابزاردقیق #اتوماسیونصنعتی #اعلامحریق#مانیتورینگ #تابلوکنترل#oilandgas #oil #ga

پر بازدیدترین ویدئوها در 48 ساعت گذشته

داغترین ویدئوها در هفته ای که گذشت