کل ویدئوها تاکنون: ۳۹۸۰۲۱۸ ویدئو

چرا برنامههای توسعه کشور به خوبی اجرا نشده است؟

چرا برنامههای توسعه کشور به خوبی اجرا نشده است؟

پر بازدیدترین ویدئوها در 48 ساعت گذشته

داغترین ویدئوها در هفته ای که گذشت