کل ویدئوها تاکنون: ۳۹۸۰۲۲۰ ویدئو

تولید دو برابری لوازم خانگی در روزهای تحریم

رادیو ایران - 12 اسفند 99- 08:00 | کیوان گردان مدیرکل صنایع فلزی وزارت صمت گفت: در سال جهش برنامه جدی ای در خصوص تولید لوازم خانگی گذاشتیم.وی در ادامه افزود: سال گذشته نزدیک به 9 میلیون دستگاه لوازم خانگی کوچک و بزرگ تولید کردیم، اما امسال تا امروز 14 میلیون دستگاه تولید کردیموی

پر بازدیدترین ویدئوها در 48 ساعت گذشته

داغترین ویدئوها در هفته ای که گذشت