کل ویدئوها تاکنون: ۳۹۸۰۲۱۸ ویدئو

نمایی از بزرگترین قدرت اقتصادی جهان! زندگی نرمال!

گوشه ای از زندگی نرمال در قدرتمندترین کشور دنیا، بدون تحریم! نمایی از بزرگترین قدرت اقتصادی جهان! زندگی نرمال!

پر بازدیدترین ویدئوها در 48 ساعت گذشته

داغترین ویدئوها در هفته ای که گذشت