کل ویدئوها تاکنون: ۳۹۸۰۲۱۸ ویدئو

معرفی SSD جیبی Eclipse، زد آب و غیر قابل شکستن

این دستگاه کوچک در واقع یک حافظه SSD پرسرعت به سایز یک فلش درایو است که به گفته Yanko Design طراح آن، غیر قابل شکست و زد آب است.البته کلمه غیر قابل شکست و فنا ناپذیر بیشتر جنبه اغراق آمیز و تبلیغاتی برای نشان دادن کیفیت و مقاومت این دستگاه دارد، ولی با این حال این دستگاه ما را تح

پر بازدیدترین ویدئوها در 48 ساعت گذشته

داغترین ویدئوها در هفته ای که گذشت