کل ویدئوها تاکنون: ۳۹۸۰۲۱۸ ویدئو

مهم ترین مسئله جمهوری اسلامی ایران جمعیت و فرزندآوری است!

با توجه به وضعیت بحرانی شاخه های جمعیتی کشورمان و حرکت بسیار سریع ایران به سمت سالمندی، در حال حاضر مهم ترین مسئله جمهوری اسلامی ایران، مسئله \"جمعیت و فرزندآوری\" است. مهم ترین مسئله جمهوری اسلامی ایران جمعیت و فرزندآوری است!

پر بازدیدترین ویدئوها در 48 ساعت گذشته

داغترین ویدئوها در هفته ای که گذشت