کل ویدئوها تاکنون: ۳۹۸۰۲۱۸ ویدئو

دعوا و درگیری طایفه ای در پاکستان

دعوا و درگیری طایفه ای در پاکستان

پر بازدیدترین ویدئوها در 48 ساعت گذشته

داغترین ویدئوها در هفته ای که گذشت