کل ویدئوها تاکنون: ۳۹۸۰۲۱۸ ویدئو

باید قوی شویم: تولید تجهیزات پزشکی

تولیدتجهیزات پزشکی باعث رونق در کشورها می باشد که 480 میلیارد دلار در کشور های خارجی باعث سوددر کشورها شده که درایران 0/5 درصد می باشد ولی اگر تحریم ها برداشته شود ایران می تواند از نظر صادارت به مراتب بالاتری رسد باید قوی شویم: تولید تجهیزات پزشکی

پر بازدیدترین ویدئوها در 48 ساعت گذشته

داغترین ویدئوها در هفته ای که گذشت