کل ویدئوها تاکنون: ۳۹۸۰۲۱۸ ویدئو

چرا نباید واکسن آمریکایی کرونا را استفاده کرد؟

پروفسور کرمی در مورد واکسنهای مختلف کرونا مثلبیونتکفایزرمدرنااسپوتینگواکسن چینیواکسن ایرانی کروناصحبت میکند چرا نباید واکسن آمریکایی کرونا را استفاده کرد؟

پر بازدیدترین ویدئوها در 48 ساعت گذشته

داغترین ویدئوها در هفته ای که گذشت